Navigácia

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou Nemecká
Telefón: Mgr. Anna Petrášová, PhD. - riaditeľka školy
ZSsMSNemecka@gmail.com
048/618 26 11


Adresa školy: Školská 35, 976 97 Nemecká
IČO: 378 284 79
Charasteristika: Základná škola s materskou školou Nemecká je plnoorganizovanou školou, ktorej zriaďovateľom je obec Nemecká.
Školu navštevujú žiaci z obce Nemecká a jej častí - Zámostie a Dubová,
a zo spádovej obce Ráztoka.
Odhlasovanie stravy - šk. jedáleň: 0911 188 615

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Nemecká
    Školská 35, 976 97 Nemecká
  • Mgr. Anna Petrášová, PhD. - riaditeľka školy
    ZSsMSNemecka@gmail.com
    048/618 26 11


Fotogaléria