Navigácia

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: alebo Mgr. Anna Petrášová, PhD. - riaditeľka školy ZSsMSNemecka@gmail.com 048/618 26 11 alebo Kontakt

 
Pozícia:

Učiteľka materskej školy   Mám záujem

Dátum nástupu:1.1.2021
Požiadavky:Základná škola s materskou školou, Školská 35, 976 97 Nemecká prijme od 1. januára 2021 alebo podľa dohody do pracovného pomeru učiteľku materskej školy.
Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Iné požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, znalosť práce s PC. Platové zaradenie podľa platnej legislatívy zaradenia pedagogických zamestnancov do príslušnej platovej triedy a podľa rokov praxe s prislúchajúcimi príplatkami.

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov zasielajte na e-mailovú adresu školy ZSsMSNemecka@gmail.com alebo na poštovú adresu školy Základná škola s materskou školou, Školská 35, 976 97 Nemecká do 14. decembra 2020. Na pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú uvedené predpoklady.
 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Nemecká
    Školská 35, 976 97 Nemecká
  • Mgr. Anna Petrášová, PhD. - riaditeľka školy
    ZSsMSNemecka@gmail.com
    048/618 26 11


Fotogaléria