Navigácia

Zloženie Rady školy Uznesenia Rady školy

Rada školy

Zloženie Rady školy pri ZŠ s MŠ Nemecká:

Mgr. Branislav Píši - predseda RŠ (za zriaďovateľa)

Mgr. Denisa Skladaná - podpredseda RŠ (za pedagogických zamestnancov ZŠ)

Ing. Gabriela Macíková - tajomníčka RŠ (za rodičov ZŠ)

Mgr. Lucia Michelčíková - za pedagogických zamestnancov MŠ

Viera Medveďová  - za nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ

Ing. Ján Môcik - za rodičov ZŠ

Ing. Marta Huttová - za rodičov ZŠ

Ing. Marianna Petríková - za rodičov MŠ

Mgr. Zuzana Kováčová, PhD. - za zriaďovateľa

Ing. Jozef Kliment - za zriaďovateľa

Dana Klincová - za zriaďovateľa

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Nemecká
    Školská 35, 976 97 Nemecká
  • Mgr. Anna Petrášová, PhD. - riaditeľka školy
    ZSsMSNemecka@gmail.com
    048/618 26 11


Fotogaléria